بسمه تعالی 

بنا به مصوبه تاریخ 97/02/18 این مؤسسه، به افرادی که توان مالی پرداخت هزینه ندارند آموزش رایگان ارائه می‌شود. 

لینک کانال در سروش و ایتا : @ba_noor 

مؤسسه قرآن و عترت نور زنجان